top of page

S čím mohu pomoci?

Pomáhám vidět víc (do) sebe. Bez nátlaku a osvědčených rad.
V tempu a formě, kterou si sami zvolíte.V bezpečném prostředí, které pevně držím.
 

Somatické koučování
Konzultace ke kvalitativnímu výzkumu

Děláte kvalitativní výzkum a nevíte kde začít, pokračovat nebo jak skončit?

Jste na výzkum sami? Nevíte si rady, jaký další krok udělat? Ptáte se sami sebe, jestli to děláte správně? Necítíte dostatek podpory od školitele/školitelky?

Na všechny otázky Vám dokážu odpovědět. Na některé z nich znáte naštěstí odpověď pouze Vy! I s nalezením těchto odpovědí Vám mohu pomoci.

 

Konzultace jsou určeny pro všechny studenty, kteří necítí dostatek podpory v průběhu kvalitativního výzkumu. Primárně spolupracuji s doktorandy a dálkovými studenty Mgr. studia.

V průběhu konzultace využívám své praxe v kvalitativním výzkumu (přes 10 let) a koučování. Pomohu Vám přinést do Vašeho výzkumu nadhled i důležité detaily, bez kterých se výzkum neobejde. V neposlední řadě spolu můžeme pořádně zpevnit výzkumnou otázku, která drží každý dost dobrý výzkum pohromadě.

 

1 hodina konzultace stojí 750 Kč

Pracuji osobně v Praze nebo online.

Domluvit schůzku si můžete na telefonním čísle : +420 728 986 560 nebo kontaktním formulářem.  

V kruhu
Somatické koučování

Somatické koučování se dívá na člověka celostně. Ke koučovacím technikám přidává práci s tělesnou a emocionální úrovni člověka. Tak využívá v průběhu koučování veškerých dostupných zdrojů klienta.

Každá lidská zkušenost je otištěna do našeho těla. Somatické koučování pracuje s těmito otisky a mění ty, které klientovi už neslouží.

Somatické koučování vnímá tělesné postoje a řeč těla klienta na individuální úrovni, a tím otevírá větší prostor pro změnu
a transformaci v klientově životě. 

Ladíme si?

Před prvním koučováním nabízím nulté setkání 20 min zdarma.

Zaměřuji se na téma sebepéče a jak být víc sám/sama sebou. 

1 hodina koučování stojí 950 Kč. 

Pracuji osobně v Praze nebo online.

Domluvit schůzku si můžete na telefonním čísle : +420 728 986 560 nebo kontaktním formulářem.  

Lektorování a workshopy
Svět očima antropologa

Být antropologem znamená zkoumat svět a druhé.

 

Nejvíce práce je paradoxně v umění pracovat sám se sebou a svým vnitřním světem. Antropolog prozkoumává svět svými smysly a dívá se na zkoumaný problém komplexně v jeho specifickém kontextu. Aby byl schopný se orientovat ve zkoumaném tématu, je nutné, aby si byl vědom sám sebe.  Svých vlastních limitů, hranic, názorů a dalších věcí, které by mohly ovlivňovat jeho objektivitu na zkoumané téma. 

Nejčastější výzkumné nástroje antropologa jsou pozorování a rozhovor, které si v rámci workshopu vyzkoušíme. V každodenních interakcích s druhými se často stává, že sklouzneme k rychlým soudům a předsudkům, které jsou obvykle tazatele a s druhými nemají nic společného. V průběhu workshopu se pokusíme tyhle naše tendence zjemňovat a dávat prostor příběhu, který se za každým člověkem vždy skrývá.

Schopnost vnímat sám sebe, druhého bez předsudků a ještě držet linku tématu, které zkoumám - vše v jednu chvíli - je antropologický "superskill", který se občas hodí i v běžném životě.

Workshop je rozdělený na tři oblasti:

Já, antropolog

Výzkumník je jeden z nejdůležitějších „kanálů“ výzkumu, přes kterého jde veškeré poznání, které nabývá skrz pozorování a rozhovory s participanty výzkumu. I v pozdějších fázích výzkumu, jako je například analýza dat, je výzkumník stále jedním z nejdůležitějších prvků. Schopnost uvědomovat si, co je moje a co je participantů, nehodnotit, nepředjímat za participanty, to vše jsou velmi vítané dovednosti. 

Ty

Pozorování, vnímání a poslouchání druhého.

Já a ty

My dva v interakci, v rozhovoru. Vyzkoušení si rozhovoru bez nevyžádaných rad, bez hodnocení a držení linky výzkumného rozhovoru.

Délka workshopu 1,5 hodiny.

Domluvit si jej můžete na telefonním čísle : +420 728 986 560 nebo kontaktním formulářem.  

bottom of page